Saturday, December 15, 2007

Politie salarissen - PVDA hypocriet Ter Horst zit te jengelen over dubbeltjes en kwartjes

Den Haag, 6 dec. Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) wil politieagenten de komende twee jaar minimaal 5,75 procent meer loon bieden.

Daarnaast wil ze agenten op straat die al een jaar aan de top van hun schaal zitten, een toeslag van 100 euro bruto per maand geven.

Als de vakbonden afzien van die toeslag, wat Ter Horst niet hoopt, zou het salaris voor alle politiemensen extra omhoog kunnen gaan. De minister biedt van 6,75 procent over twee jaar, zo heeft ze vandaag laten weten.

Ter Horst is op 23 juli 2006 betrapt bij een alcoholcontrole.

Ter Horst had 30 microgram te veel alcohol bij een blaastest, goed voor een rijontzegging van een uur en een boete van 220 euro. Op de boete na, bleef de overtreding onbestraft. De vier agenten kregen straffen variërend van waarschuwingen tot voorwaardelijk ontslag.

In plaats van gewoon de niet meer dan redelijke eisen in te willigen zit deze PVDA hypocriet te jengelen over dubbeltjes en kwartjes.

Tuesday, October 23, 2007

PVDA-zakkenvullers weer actief: PvdA-minister Koenders sluist gemeenschapsgeld door naar campagnebureau BKB van PVDA-vriendjes

De Tweede Kamer is verbijsterd dat PvdA-minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) een groot evenement van 750 duizend euro onderhands heeft gegund aan campagnebureau BKB dat wordt geleid door twee PvdA?ers. Alle partijen hekelen deze handelwijze ? waarmee Europese regels zijn overtreden ? en eisen opheldering.

?Koenders zit fout, dit is is onacceptabel?, zegt CDA-Kamerlid Knops. Blom (PvdA) noemt het gedrag van zijn partijgenoot ?buitengewoon onverstandig?. SP en PVV menen dat er sprake is van vriendjespolitiek. Wilders (PVV): ?Belastinggeld doorsluizen naar partijgenoten, dat deugt echt niet.?

Steen des aanstoots voor de Kamer is de manifestatie die Koenders eind juni organiseerde op het voormalige eiland Schokland over armoedebestrijding. Gezien de kosten had de PvdA?er dit evenement openbaar moeten aanbesteden.

Knops reageert vol ongeloof. ?Als een minister zich niet aan de regels houdt, hoe kun je dan van de burger verwachten dat wel wel te doen?? De CDA?er heeft er geen goed woord voor over dat BKB ? ?een bureau met een duidelijke PvdA-kleur? ? de opdracht kreeg. Blom (PvdA) spreekt van een ?beginnersfout? van Koenders die ?slecht is voor zijn geloofwaardigheid?. Blom: ?Tijdgebrek kan nooit een argument zijn. Een minister moet de regels naleven.? Van Velzen (SP) betwijfelt of het een beginnersfout van Koenders is. ?Hij zit al zijn halve leven in de politiek.?

VVD-Kamerlid Boekestijn waarschuwt de minister dat dit nooit meer mag gebeuren. Volgens de VVD?er is het idee voor de manifestatie al in januari geboren. ?Koenders had maanden om het evenement aan te besteden. Het getuigt van grenzeloze naïviteit of tomeloze arrogantie dat niet te doen. Ik weet niet wat ik het ergst vind.? Boekestijn vindt dat Koenders moet boeten voor zijn misstap. ?Laat hem op zijn blote knieën van de Apenrots (het ministerie, red.) naar de Kamer kruipen.?

Voor Wilders heeft de geloofwaardigheid van Koenders ?een forse deuk opgelopen?. De PVV-leider denkt dat openbare aanbesteding tot een lagere prijs had geleid. ?Koenders moet zich schamen voor het bevoordelen van zijn rode vriendjes?.

Saturday, October 13, 2007

Linkse rioolpolitiek in Utrecht - burgemeester "referendum"

Het burgemeestersreferendum in Utrecht is woensdag uitgelopen op een fiasco. Slechts 9,4 procent van de stemgerechtigde Utrechters maakte de gang naar de stembus. Omdat de opkomst onder de 30 procent lag, is de volksraadpleging ongeldig verklaard.

Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen wie van de twee linkse graaiers, Aleid Wolfsen of Ralph Pans, wordt voorgedragen als voorkeurskandidaat om burgermeester Annie Brouwer-Korf op te volgen.

Ongeldige stem
Nadat 92,5 procent van de stemmen was geteld bleek dat Wolfsen 60,6 procent van de stemmen had gekregen en Pans 23 procent. Van de Utrechtse stemmers bracht 16,4 procent een blanco of ongeldige stem uit. De volledige uitslag wordt vandaag bekend.

Niet eens
Een van de niet-stemmers was minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). Ze is het niet eens met referenda om de burgers een stem te geven over burgemeesterskandidaten, liet ze weten. Het is de eerste keer dat Vogelaar afzag van het uitbrengen van haar stem bij een referendum of verkiezing.

Buitengewoon dankbaar
Wolfsen noemde de opmerking van Vogelaar in een reactie een 'slecht signaal'. Hij vindt dat iemand als Vogelaar juist moet zeggen dat als je mag stemmen, je moet gaan stemmen. Wolfsen zei overigens ook dat hij 'buitengewoon dankbaar' was dat hij 60,7 procent van de stemmen heeft gehaald.

Verwijt
Pans noemde in een eerste reactie dit referendum 'een nachtmerrie voor de democratie'? en zei 'dat Utrechters hebben gestemd tegen het referendum.'
De PvdA complimenteerde de kandidaten met hun inzet. 'De opkomst is dramatisch, maar we hebben in ieder geval geprobeerd of het middel van het referendum werkt.' Op het verwijt van veel Utrechters dat er slechts uit twee kandidaten gekozen kon worden, zeiden de Utrechtse sociaaldemocraten 'dat de vertrouwenscommissie de kandidaten op kwaliteit had uitgezocht en niet op partij.'

Duurste opiniepeiling ooit
Het CDA sprak van een dramatische toestand. 'Het is de duurste opiniepeiling ooit', zei Eiko Smid, plaatsvervangend voorzitter van de Utrechtste fractie van het CDA. 'We waren vanaf het begin af aan tegen. Een referendum is geen goed middel. Wie het ook wordt, die begint nu al met een achterstand, dat is niet goed.' Kosten: bijna 1000.000 Euro. Betaler: de Utrechtse burger: Profiteur: de PVDA

Enquête
Het kwam overigens niet als een verrassing dat de Utrechters niet warm liepen voor het referendum. Veel inwoners hadden kritiek, omdat ze slechts konden kiezen uit twee PvdA?ers. Uit een enquête van de gemeente bleek vorige week al dat de kiesdrempel van 30 procent niet zou worden gehaald.

Geen verassing
Ook burgemeester Brouwer-Korf noemde de uitkomst van het referendum geen verrassing. 'Ik heb veel brieven en e-mails gekregen met de vraag of het op deze manier moest. Uit die reacties bleek dat veel mensen niet zijn gaan stemmen omdat ze geen vertrouwen in de kandidaten hebben, maar omdat ze tegen het referendum zijn.'

Asociaal parkeren

<b>Als je in Amsterdam woont en met de auto op weg naar huis bent, dan komt op een gegeven moment (un momento dado) de vraag op ?Is er nog wel een parkeerplekje voor mijn auto?. Het antwoord op deze vraag is mede afhankelijk van de wijk waarin je woont, de lengte van je auto, je eigen inparkeerkwaliteiten, maar bovenal afhankelijk van het parkeergedrag van je mede parkeerders.</b>

De eerste afhankelijkheden komen in de toekomst vast nog wel eens ter sprake in deze blablablog, dit stukje gaat over de invloed van de medebestuurders op jouw parkeermogelijkheden!

Klik op ?Lees vervolg? en kom meer teweten over het parkeergedrag van de gemiddelde automobilist in Amsterdam.

Het parkeergedrag van de gemiddelde automobilist in Amsterdam
De automobilist is voor wat betreft zijn of haar parkeergedrag, net als de vliegtuigspotter, in te delen in een aantal categorien.

De automobilist met de te grote auto
Deze heeft een zo een grote auto dat de auto alleen al de plek van twee middenklassers of drie smarts inneemt. Steeds vaker zie je de automobielen van het type Hummer en andere vehikels de schaarse parkeerruimte inpikken. Zie onderstaande foto voor een voorbeeld.

De midden-in-het-vak parkerende automobilist
Deze parkeert de auto bij voorkeur precies midden in de opengelaten ruimte, zodat er geen andere auto meer voor of achter past. Op deze manier wordt de ruimte voor twee gedegradeerd tot een ruimte voor één. Het is natuurlijk wel lekker makkelijk in- en uitparkeren!
Een goed voorbeeld vastleggen viel niet mee, want sinds ik bezig ben met dit stukje lijkt het wel of de buurtgenoten dat weten, en ze parkeren de laatste tijd al veel netter. Maar onderstaande foto geeft een aardig idee over deze automobilist.
Een probleem blijft natuurlijk: ?Welke bestuurder heeft hier de meeste schuld?? Heeft de witte wel netjes geparkeerd en hebben daarna de andere auto?s de ruimte opengelaten, of is de witte hier de hoofdschuldige?

De asociale automobilist
Anders dan bij de vorige categorie, is hier altijd heel duidelijk wie de schuldige is. Het gaat hier niet om de ruimte die opengelaten wordt tot de volgende auto, maar de ruimte die opengelaten wordt tot aan het begin van het parkeervak. De ruimte die opengelaten wordt, geeft direct de mate van asociaalheid aan. Wordt deze ruimte overigens weer te groot, verandert de asociale automobilist in een sociale, want dan past er alweer een andere auto is. Wel wordt deze automobilist dan vaak gedwongen tot een uiterst sociaal parkeergedrag. Onderstaande foto geeft een aardig idee over verschillende mate van sociaal parkeergedrag.

En nu?
Tot zo ver de categorien, maar wat moet er gebeuren? Kan de gemeente Amsterdam iets doen (parkeergeld afhankelijk maken van lengte voertuig, inparkeerkwaliteit van bestuurder en sociaal gehalte van het inparkeren)? Nee, daar valt niets van te verwachten, het parkeergeld is bedoeld om zoveel mogelijk geld binnen te halen met zo weinig mogelijk inspanning. Moet de burger zelf actie ondernemen? Misschien wel, zullen we allemaal beginnen met het uitdelen van groene, gele en rode asociaal-parkeren-kaarten?

Friday, September 07, 2007

Dordrecht en zijn hufter vuurwerk

Bij het minste of geringste wordt er in Dordrecht door het gemeentebestuur een langdradig vuurwerk afgestoken. Gevolg: milieuvervuiling en geldverspilling. Typisch voor dit linkse hufterbestuur.

Monday, August 27, 2007

Hufter Huib Riethof

Huib Riethof noemt zich een "Amsterdam-born social historian. Now an independent consultant on regeneration of urban neighbourhoods in Europe, based in Brussels, Belgium."

Met zijn duffe, nietszeggende artikeltjes is deze pseudo-journalist beter te typeren als een slinkse salonsocialist. Graag zou hij de baas zijn binnen de PvDA om iedereen eens te vertellen hoe het moet. Graag zou hij zich overal mee bemoeien. Een man met visie. Een man die het allemaal zo goed weet.

Hilarisch eigenlijk.

Saturday, August 04, 2007

Last van hangjongeren? Zorg dat ze snel vertrekken!

Laatste nieuws:

Persbericht MO Groep: Klik hier

(Persbericht jan 2007)
Introductie Mosquito® Mark II: Klik hier

Mosquito® project voorgedragen voor Politie Innovatie Prijs (PIP) 2006
(bron: Min.BZ)

(13/11/2006)
TNO Industrie en Techniek rapport bevestigt veiligheid van Mosquito.

(29/9/06)
Proef met Mosquito bij twee basisscholen in Capelle aan den IJssel succesvol.
Politie Rotterdam Rijnmond biedt rapport aan Gemeente aan.

(Beide rapporten zijn voor belanghebbenden op aanvraag verkrijgbaar)

Hangjongeren leveren op veel plaatsen ernstige overlast op. De Mosquito® biedt in veel gevallen een effectieve, snelle en goedkope oplossing.

Door plaatsing van een Mosquito® ultrasoon geluidssysteem wordt een beperkt gebied onaantrekkelijk voor hangjongeren zonder dat dit hinder voor passanten en omwonenden veroorzaakt. Het geluid van de Mosquito® wordt vrijwel alléén door jongeren (tot ~25 jaar) gehoord en na korte tijd als zo irritant ervaren dat ze weg zullen gaan.

De Mosquito® lost het algemene probleem van hangjongeren niet op. Zwaardere en duurdere middelen als hekken, camera's en samenscholingsverboden doen dat overigens ook niet. De Mosquito kan wel helpen bepaalde gevoelige locaties te ontzien zonder dat daar extra politieinzet voor nodig is.
Zo kan een schoolplein tot een bepaalde tijd beschikbaar blijven voor jeugd uit de buurt en vanaf een bepaald moment “virtueel op slot gaan” zodat de kans op vervuiling, beschadigingen en overlast voor de buurt wordt verminderd. Trappenhuizen, winkelingangen, parkeergarages e.d. kunnen zo worden gevrijwaard van overlast.

Vaak zijn niet de jongeren of hun gedrag het echte probleem maar de plaatsen en tijden waarop het gebeurd. Door de jongeren te bewegen een andere locatie te zoeken is daarom niet gezegd, dat daarmee ook het probleem verplaatst wordt.
Wat wel gebeurt is dat buurtbewoners die soms al jaren geplaagd worden door ernstige vormen van overlast hun rechtmatige rust wordt teruggegeven. Hierdoor kan het draagvlak voor ander beleid gericht op de hangjongeren in een buurt een breder draagvlak vinden.

Meer informatie over het product, de werking, veiligheid, mogelijke toepassingen, montage, prijzen en voorwaarden vindt u op deze website.

http://www.rhinegroup.nl/main.php

Labels:

Wednesday, June 06, 2007

Crimefighters met lef: Ronald Sørensen & Peter van Heemst

Ook de jan modaal heeft recht op een schone leefomgeving. In Rotterdam hebben PVDA en Leefbaar er oog voor.

Ma 4 Jun 2007 - Metro, Job Halkes
De graffiti in Rotterdam lijkt steeds verder op te rukken. Niet alle deelgemeenten slagen er in om de strijd tegen de verfspuiters te winnen. In Noord bijvoorbeeld telde Leefbaar Rotterdam 275 graffitiboodschappen. Voor de PvdA en Leefbaar Rotterdam is de maat vol.

“IK ERGER ME groen en geel als ik overal weer de graffiti zie opduiken”, vertelt fractievoorzitter Peter van Heemst. Ook hij krijgt steeds meer signalen over oprukkende graffiti. “Op de Hoogstraat bijvoorbeeld staat een container, die er echt niet uitziet. Dat is absoluut geen reclame voor de stad en nodigt anderen uit om hetzelfde te doen.” Volgens hem laat de gemeente het afweten als het gaat om de graffitibestrijding. De PvdA wil daarom komende donderdag met de verantwoordelijk wethouder Lucas Bolsius (Buitenruimte) afspraken maken voor een nieuw offensief. “Dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid.”

Leefbaar Rotterdam wil lokgraffiti inzetten om daders te pakken
OOK LEEFBAAR Rotterdam ergert zich aan de ‘kunst’ door de stad. “Dit is significant voor wat er met de stad gebeurt”, aldus fractievoorzitter Ronald Sørensen. “Het is weer die zachte aanpak. De daders en de ouders moeten hard worden aangepakt. Gewoon de kosten voor de schoonmaak van de kinderbijslag afhalen.” Ook wil hij een hogere pakkans door het inzetten van lokgraffiti. “Zet gewoon een merkteken van een andere groep in een bepaald gebied en wacht af tot er iemand komt die het overspuit.”
jobs
jobs Counter